Kontakt oss

Du kan bruke skjemaet her til å ta kontakt med daglig leder Elise Hessevik. 

Dersom du heller vil ha direkte kontakt med styret sender du en epost på styret@buzzfond.no

Georgernes Verft 12
Bergen, Hordaland, 5011
Norway

Buzz er et investeringsfond for musikkbransjen i Bergen Kommune.

Om Buzz

Om Buzz

Buzz AS er heleid av Bergen Kommune og ble opprettet i 2011. 

I februar 2017 overtok Brak den daglige driften av selskapet.


Formål

  • Buzz skal bidra til å styrke og profesjonalisere driften av selskap innen musikknæringen i bergensregionen gjennom tilførsel av kompetent kapital.

  • Buzz skal fatte vedtak om investerering, enten gjennom oppkjøp av aksjepost i selskapet, gjennom konvertibelt lån eller annen type investering.

  • Buzz skal ha en aktiv rolle i selskapet og tilføre kunnskap om forretningsdrift.

  • Buzz skal være dynamisk og over tid bidra til å styrke en lokal musikkindustri.


Kriterier for investering

Selskap som Buzz investerer i skal:

  • Være musikkselskap, herunder: plateselskap, forlag, management, promo, arrangører, studio/studiofelleskap, distribusjon, teknologi og andre selskap som er direkte rettet mot musikkbransjen.

  • Være organisert som aksjeselskap (AS) eller selskap med delt ansvar (DA)

  • Ha en klart utarbeidet forretningsidé og forretningsplan.

  • Ha forretningsadresse i Bergen kommune.

  • Ha som mål å skape stabile og/eller nye arbeidsplasser.

  • Ha ambisjoner om og forutsetninger for å gå i overskudd.